Skip to main content

Privacyverklaring ZevenAARDIG

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een aardige lap tekst, maar in het kort betekent het dat de gegevens die wij van jou krijgen bij ons in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens zijn wij, Elle Joosten en  Dick Nieuwland, eigenaren van ZevenAARDIG. ZevenAARDIG is gevestigd in Zevenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78610257.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken jouw gegevens voor niets anders dan de doeleinden die wij beschrijven in deze privacyverklaring. Of je moet daar toestemming voor geven natuurlijk.

Persoonsgegevens

Natuurlijk bewaren wij jouw gegevens. Maar die zijn dan wel voor ons en voor ons alleen. Wij gebruiken jouw gegevens om contact te houden en af te stemmen met jou en je verwijzer over de afspraken die wij samen hebben gemaakt in de relatie van ons, Elle Joosten en Dick Nieuwland als eigenaren van ZevenAARDIG, en van jou als deelnemer van ZevenAARDIG. Wij vragen alleen naar jouw contactgegevens nadat jij toestemming hebt gegeven om met ons te werken. Als na de kennismaking blijkt dat we toch niet gaan samenwerken, dan verwijderen wij jouw gegevens uit onze administratie.

Als je met ons samenwerkt, heb je ten alle tijden de mogelijkheid om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt te bekijken, te veranderen of te verwijderen.

Verwerken persoonsgegevens

Als je ja zegt tegen onze samenwerking dan vragen wij meestal om meer gegevens. Dat kan door middel van een inschrijfformulier, maar ook gewoon in een gesprek. Alles wat je opschrijft of ons vertelt, blijft tussen ons. Als wij ergens naar vragen dan is dat voor het belang van onze samenwerking. Informatie doorgeven aan wie dan ook doen wij alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

De wet verlangt van ons dat wij jouw gegevens beschermen. Logisch. Daar gaan wij serieus mee om. Op internet bewaren wij niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja tegen hebben gezegd toen je deze diensten gingen gebruiken. Mail en sms zit in onze apparaten. Alleen wij hebben toegang tot deze apparaten. Ze zijn allemaal beveiligd met een code. Ook alle informatie die wij verkrijgen via onze website www.zevenaardig.nl blijft bij ons alleen.

Niet digitale gegevens

Wij houden ook een papieren dossier bij. Hierin bewaren wij de aantekeningen die we maken tijdens onze afspraken en bewaren wij de dingen die jij tijdens de trajecten maakt. Wij bewaren dit dossier in een afgesloten kast. Waar de sleutel ligt, is alleen bij ons bekend. Er komt niemand anders dan wij in de kast. Je leest het, wij delen niets van jouw persoonlijke gegevens met anderen mits wij toestemming hebben gekregen van jou. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop wij gegevens bewaren

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, bewaren we jouw gegevens niet langer dan nodig of logisch is. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. De belastingdienst verplicht bijvoorbeeld om facturen 7 jaar te bewaren. Dat doen wij dus ook. Andere gegevens van jou bewaren wij 5 jaar, wie weet kunnen we het nog eens gebruiken.

Jouw rechten

Wij respecteren jouw privacy sowieso vanuit onze professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen heb je altijd.