Skip to main content

ZEVENGEEF

Met het bedrijfsonderdeel ZevenGEEF werkt ZevenAARDIG aan hergebruik van spullen en dus de duurzaamheid van onze wereld. Je kunt er inleveren wat je niet meer nodig hebt op het gebied van kleding, speelgoed, boeken en planten. Mensen tot wie de arbeidsmarkt een afstand denkt te hebben en vrijwilligers zorgen voor inname, controle, herstel en uitgifte van ingeleverde producten. Een ieder die iets van deze producten kan gebruiken, is welkom tijdens de uitgifte.

Daarnaast faciliteert ZevenGEEF het delen van kennis, hulp en aandacht. Middels zowel een digitale als tastbare omgeving worden vraag en aanbod gekoppeld. Wil je je kennis delen? Heb je advies nodig? Kun je een luisterend oor gebruiken? ZevenGEEF is het antwoord.

Het doel van ZevenGEEF is het tegengaan van armoede, stimuleren van duurzaamheid, tegengaan van verspilling, verminderen van eenzaamheid, bieden van werkervaringsplekken/vrijwilligersbanen/activerende werkplekken, bieden van een laagdrempelige flexwerkplek.

Het gevolg van ZevenGEEF is dat individualisatie teruggedrongen wordt, circulatie en samenleven gestimuleerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit van leven voor elke deelnemer en bezoeker van ZevenGEEF.